چهره شناسی - روانشناسی صورت
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: جهره شناسی ، روانشناسی ، روانشناسی چشمها

 

مژهروانشناسی چشمهامژه

صاحب چشمهای درشت ، بسیار حساس و در عین حال از صمیمیت زیاد برخوردارند.

اگر مردمک چشمی درشت باشد صاحب آن بسیار سخاوتمند و وفادار و صمیمی میباشد و نسبت به معشوق و همسر وفادار خواهد بود.

اگر مردمک چشمی کوچک است صاحب آن حساس و شخصیتی منزوی طلب خواهد داشت.

اگر عنبیه چشمی درشت باشد، صاحب آن بسیار حساس بوده وبه راحتی میرنجد و ممکن است بدون دلیل خوشحال شود و با کوچکترین بهانه ای به گریه بیفتد.

اگر عنبیه چشمی کوچک باشد صاحب آن احتیاج بسیار زیادی به توجه دیگران دارد و به سادگی احساسش را بروز نمیدهد.

چشمانی که بیش از حد معمول به هم نزدیک باشند ، صاحب آن بسیارنکته سنج خواهد بود و جزئیات هیچ چیز از نظرش دور نخواهند ماند. گاهی اوقات یک چنین افرادی میتوانند بسیار تنگ نظر باشند.

اگر چشمانی بیش از حد معمول از هم فاصله داشته باشند صاحب آن بسیار متفکر خواهد بود. یک چنین شخصی از وسعت فکری بیش از اندازه برخوردار خواهد بود و به طور کلی یک چنین افرادی را میتوان بسیار باهوش و در عین حال روشنفکر نامید. خواسته ها و توقعات یک چنین فردی از زندگی بیش از حد میباشد و اراده اش را هو دارد که به همه خواسته های خود برسد.

دماغ

دماغ کوتاه:
صاحب یک چنین دماغی حتما دارای یک شخصیت ممتاز میباشد، با روحیه ای بسیار شاد و با دست و دلبازی بسیار زیاد . عشق برای یک چنین شخصیتی بسیار مهم به شمار میرود و خود نیز بسیار عاطفی میباشند.

دماغ بلند:
قدرت اراده بسیار زیاد و طبیعت گرم از مختصات چنین دماغی هستند، یک چنین شخصی از نظر جنس مخالف بسیار محبوب میباشد و در عین حال نیز خود فردی بسیار مسئول میباشد. اگر دماغ شخصی بسیار بلند میباشد شخصی بیش از اندازه جاه طلب خواهد بود و در عین حال بسیار کله شق.

اگر دماغی به صورت محدب باشد صاحب آن عاشق تفریح میباشد و همه سعیش را برای خوشحال کردن محبوب ، دوست و همسرخود خواهدنمود. در عین حال صاحب یک چنین دماغی شخصی بسیار پول پرست خواهد بود ولی اگر کسی صاحب دماغ مقعری باشد، برعکس بالایی بسیار سخاوتمند و دست و دلباز خواهد بود و برای محبوب و همسرش مرتب کادوهای گرانبها خواهد خرید .


اگر دماغی بسیار پهن باشد صاحب آن بسیار حساب گر خواهد بود و در عین حال در عشق و ازدواج بسیار وفا دار است .

لبها

اگر شخصی صاحب لبهای باریک باشد هرگز نباید از او انتطار ابراز عشق و عاطفه زیاد داشت و هر گاه یک چنین فردی به شما ابراز عشق بکند باید آن را جزو یکی از معجزات به حساب بیاورید.

صاحب لبهای پر گوشت و کلف حتما بسیار حراف تشریف دارد و سخنش نیز دلنشین خواهد بود. این شخص همیشه آماده کمک به کسانی است که احتیاج به او دارند و در عین حال که سخنران بسیار خوبی به حساب می آید مستمع فوق العاده ای نیز هست . این گونه افراد بسیار قابل اعتماد میباشند و از طرف دیگر بسیار شهوت پرست نیز میباشند.